USE THE NEWS TO AMPLIFY YOUR BRAND

NORD ON LINE produces and publishes editorial and commercial texts for both printed and digital media. I am a freelance writer and editor with 25 years of experience in advertising, public relations and editorial work. I work with a network of art directors, photographers, internet strategists, video producers and other specialists. It is a large network in a small suit adapted to the specific needs of every client.

Building on your idea, we set up a creative meeting where we take a look at various options and lay out a plan. Then we take action and develop a complete solution with the attributes required to get your message across to the right audience. This can involve everything from campaigns to newsletters and customer magazines. Other services include News Research Services, Translations (English to Swedish), Editing and Proofreading.

NORD ON LINE producerar och publicerar redaktionella och kommersiella texter för såväl tryckta som digitala medier. Jag är frilansskribent och redaktör med 25 års erfarenhet av reklamproduktion och redaktionellt arbete. Jag arbetar i nätverksform tillsammans med art directors, fotografer, internetstrateger, videoproducenter och andra specialister. Det är ett stort nätverk i en liten kostym som anpassas helt efter dina behov.

Har du en idé att utveckla, börjar vi med ett kreativt möte där vi går igenom olika alternativ och lägger upp en plan. Därefter går vi från ord till handling och utvecklar en färdig lösning med de attribut som krävs för att ditt budskap ska nå fram till rätt målgrupp. Det kan gälla allt från kampanjer till nyhetsbrev och kundtidningar. Du kan även få hjälp med nyhetssökning, översättning (engelska till svenska), lektörsläsning, redigering och korrekturläsning.

CONTACT NORD ON LINE